FILOSOFIJA

Savo koučingo stilių vadinu eklektiniu. Tai reiškia, kad praktikoje remiuosi įvairių psichologijos, psichoterapijos ir koučingo krypčių teorijomis bei praktikomis. Tokiu būdu gebu geriau atliepti skirtingus klientų lūkesčius ir tikslus.

Labiausiai prijaučiu humanistinės ir pozityviosios psichologijos idėjoms, kurios turėjo reikšmingos įtakos koučingo atsiradimui. Kartu domiuosi šiuolaikinės psichodinaminės psichologijos principų taikymu komandų ir grupių koučinge.

 

Dirbdamas su klientais vertinu:

  1. Besąlygišką klientų priėmimą labiau nei jų minčių ir elgesio keitimą

  2. Nemalonių emocijų įprasminimą labiau nei malonumo paieškas

  3. Asmeninę atsakomybę labiau nei kaltųjų (tėvų, kolegų ir kt.) paieškas

  4. Stipriųjų savybių ugdymą labiau nei silpnųjų savybių tobulinimą

  5. Kūrybinių sprendimų paiešką labiau nei problemų nagrinėjimą

 

Taip pat vadovaujuosi Tarptautinės koučingo specialistų asociacijos (angl. International Coach Federation) etikos kodeksu.