Povilas Godliauskas coach.lt, koučeris (6).jpg

Ar normalu sesijų metu tylėti?


Tyla – svarbi koučingo proceso dalis, leidžianti klientams išbūti su įvairiais jausmais bei susidėlioti mintis. Koučingo specialistas paprastai tyli, kol klientas neduoda ženklo, kad yra pasiruošęs tęsti pokalbį.
Kuo koučingas skiriasi nuo neformalių pokalbių?


Koučingo pokalbis yra ribotos trukmės ir turi aiškų tikslą, kurį, padedamas koučingo specialisto, išsikelia klientas.

Tikslų paskirtis – sutelkti kliento dėmesį į sritį, kurioje šis nori patirti pageidaujamą pokytį.
Apie ką kalbama sesijų metu?


Dažniausiai klientai kalba apie jiems rūpimus dalykus: darbą, šeimą, draugus, hobius, sveikatą ir pan.
Nuo ko pradėti pokalbį?


Sesijų temą ir kryptį dažniausiai padiktuoja kliento poreikiai, svarstymai, savijauta, aplinkinių elgesys ar koučingo specialisto klausimai. Pokalbiui vystantis, pagrindinė tema plečiasi arba siaurėja, tačiau tai nereiškia, kad nukrypstama nuo sutartos temos.
Ar normalu sesijų metu verkti?


Yra visiškai natūralu sesijų metu išgyventi įvairius jausmus, pvz., pyktį, liūdesį, nerimą, ramybę ar džiugesį. Pokalbio metu išgyvenami jausmai – organizmo signalas, kad aptariama tema yra svarbi.
Kaip vyksta sesijos?


Koučingo sesija – tai nuoširdus pokalbis tarp koučingo specialisto ir kliento (arba grupės klientų).

Įprastai pokalbio metu sėdima vienas priešais kitą / kitus (arba ratu). Pokalbis gali vykti ir nuotoliniu būdu ar vaikščiojant lauke.

Koronaviruso pandemijos laikotarpiu coach.lt paslaugos teikiamos internetu.
Kokie veiksniai užtikrina koučingo sesijų efektyvumą?


Aiškūs susitarimai. Susitarimų sąlygos arba kontraktas aptariami koučingo programos / sesijos pradžioje. Jos gali keistis, priklausomai nuo kliento situacijos, poreikių, lūkesčių, progreso ir kt. veiksnių.

Abipusis pasitikėjimas. Svarbu, kad klientas pasitikėtų specialisto kompetencija, klausimais, įžvalgomis, užduotimis. Savo ruožtu koučingo specialistas tiki kliento autonomija ir gebėjimu savarankiškai priimti sprendimus.

Kliento motyvacija keistis ir tobulėti, pažinti save ir kitus bei toleruoti psichologinį diskomfortą, kuris iškyla įsisąmoninant savo asmenybės savybes, gaunant grįžtamąjį ryšį, imantis reikiamų pokyčių.

Kliento psichologinė sveikata, leidžianti įsitraukti į sesijų darbą, sutelkti dėmesį, mąstyti, reflektuoti, išbūti su jausmais ir vykdyti įsipareigojimus.

Koučingo specialisto profesionalumas: koučingo kompetencijų ir etikos laikymasis, įsitraukimas, smalsumas, kantrumas, atvirumas ir pagarba kliento išgyvenimams.
Kokie veiksniai kuria kliento pasitikėjimą koučingo specialistu?


Empatija – tai koučingo specialisto gebėjimas atpažinti kliento jausmus, juos suprasti ir atspindėti bei nuoširdus rūpestis kliento gerove, išlaikant lygiavertį ir pagarbų santykį.

Besąlygiškas priėmimas – tai nesavanaudiškos meilės forma, gebėjimas priimti klientą tokį, koks jis yra, tampa ar gali tapti.

Skaidrumas – koučingo specialisto gebėjimas atsiskleisti, kai tai yra naudinga klientui. Jam leidus, koučingo specialistas dalinasi savo pamąstymais, tariasi su klientu dėl tolimesnės veiksmų sekos, suteikia grįžtamąjį ryšį.
Koks yra sesijų poveikis?


Didesnis sąmoningumas. Tai gebėjimas pastebėti, pajusti, išgyventi ir suprasti save bei kitus. Koučingo sesijoje ugdome sąmoningumą, jog kelionė per gyvenimą įgautų aiškesnę kryptį.

Geresnis savęs supratimas. Koučingo sesijose mokomės atpažinti, pajusti, suprasti ir įdarbinti skirtingas psichologines būsenas (pvz., mintis, jausmus, emocijas, nuotaikas), kad gyvenime jaustumėmės saugiai ir užtikrintai.

Daugiau savigarbos. Gerbti save reiškia priimti save, dažnai ir kitus. Dažniau sakome „ne“ mums nepriimtinoms veikloms, lengviau priimame ir kitų ištartą „ne“, geriau atpažįstame savo talentus ir stiprybes, dažniau atsižvelgiame į savo poreikius, tampame atlaidesni sau.

Daugiau prasmės. Koučingo sesijų metu gilinamės į žodžių reikšmes, stengiamės suprasti tikslų svarbą ir, svarbiausia, ieškome sričių, kuriuose labiausiai jaučiamės reikalingi.
Kokia yra sesijų nauda? (komandoms)


Kai darbuotojai yra sąmoningesni, noriai domisi savo vidiniu pasauliu, gerbia save bei savo kolegas ir patiria daugiau prasmės gyvenime, tuomet komandos ir organizacijos klesti. Geresni finansiniai rezultatai, didesnis klientų pasitenkinimas, nauji projektai ir inovacijos – visai tai yra psichologiškai brandžių darbuotojų ir komandų rezultatas.
Kokia yra sesijų nauda? (asmenims)


Didesnis pasitenkinimas gyvenimu, kokybiškesni santykiai, mielesnė karjeros kryptis.
Ar sesijų metu tik kalbama?


Priklausomai nuo kliento mokymosi stiliaus, pokalbius gali papildyti ir kitos veiklos, pavyzdžiui, rašymas, braižymas, piešimas, vaidyba arba judėjimas.
Kas yra koučingas?


Koučingas – tai psichologinio tobulėjimo forma, skirta geriau pažinti save ir lengviau pajudėti užsibrėžtų tikslų link.
Kokia yra koučingo specialisto užduotis?


Skatinti klientų mąstymą ir jausmus šiems rūpimomis temomis bei klausimais. Mąstymą atskleidžia vartojamų žodžių reikšmės, prieštaravimai, įsitikinimai, pasikartojančios mintys, sąsajos tarp skirtingų minčių ir minčių poveikis jausmams bei elgesiui.
Kuo koučingas skiriasi nuo psichologinio konsultavimo?


Psichologinis konsultavimas padeda susidoroti su emociniais bei elgesio sunkumais.

Psichologų klientai paprastai yra krizių ar streso kamuojami asmenys, kuriems yra būtina trumpalaikė emocinė parama ir pagalba, siekiant išvengti ilgalaikių pasekmių sveikatai.

Nors koučinge yra vietos savo jausmams ir elgesiui pažinti, koučingo specialistas nesiima gydyti, guosti ar koreguoti klientų jausenos bei elgsenos.
Kas yra koučingo specialistas?


Koučingo specialistas – tai tarptautinės koučingo asociacijos (pvz., ICF ar EMCC) koučingo programą baigęs asmuo. Neretai koučingo specialistai turi psichologinį arba psichoterapinį išsilavinimą.
Kuo koučingas skiriasi nuo psichoterapijos?


Psichoterapija padeda pasiekti trumpalaikių arba ilgalaikių pokyčių mąstyme, jausmuose ir elgesyje, kuriuos neretai apriboja įvairūs psichologiniai sunkumai, pvz., depresija, nerimas, asmenybės sutrikimai, psichologinės traumos.

Svarbu pabrėžti, kad į psichoterapeutus kreipiasi ir psichologiškai subalansuoti (neblogai funkcionuojantys) asmenys, norintys sustiprinti savo psichologinę sveikatą.

Tuo metu koučingo specialistams rekomenduojama dirbti tik su psichologiškai subalansuotais klientais, išskyrus tuos atvejus, kai dirbti leidžia psichologinis arba psichoterapinis išsilavinimas bei patirtis.
Kas yra koučingo klientas?


Psichologiškai subalansuotas, neblogai funkciojantis asmuo (arba asmenų grupė), norintis geriau pažinti save ir lengviau pajudėti užsibrėžtų tikslų link.
Kokia yra kliento užduotis?


Noriai dalyvauti koučingo procese, t. y. keltis prasmingus tikslus, atvirai dalintis pamąstymais ir išgyvenimais, reflektuoti savo patirtį bei laiku atlikti suderintus pratimus ir užduotis.
Kuo koučingas skiriasi nuo mokymų?


Mokymų tikslas – lavinti konkrečius įgūdžius.

Mokymų dalyviai įsisavina naujas žinias ar kompetencijas, jas taiko praktiškai, gauna grįžtamąjį ryšį ir tokiu būdu artėja pageidaujamo elgesio link. Taip pat mokymuose nemažai dėmesio skiriama asmeninės patirties analizei bei refleksijai.

Nors patirties analizė ir refleksija yra neatsiejama koučingo proceso dalis, šiuolaikinis koučingas nėra skirtas elgesiui keisti. Elgesys – efektyvaus darbo pasekmė, bet ne siekis.
Kuo koučingas skiriasi nuo mentorystės?


Mentorystės tikslas – perduoti arba apsikeisti vertingomis žiniomis bei patirtimi.

Pavyzdžiui, mentorius, dalindamasis savo patirtimi ir žiniomis, demonstruoja pašnekovui tinkamą (link sėkmės lydintį) elgesį.

Koučingo specialistas gali pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi tuo atveju, kai klientas sutinka arba to pageidauja.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI